zpět na úvodní stránku

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pozval na náš již XXV. kongres, který pořádáme v Praze ve dnech 3. – 5. října 2018. Přivítá nás Kongresové centrum, kde pro naše setkání najdeme příjemné a důstojné prostředí.

Kongres se koná v roce, kdy Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny slaví čtvrt století své existence. Tradičně budou pojednána všechna základní oborová témata – anesteziologická péče ve všech jejích souvislostech, perioperační medicína, intenzivní péče i léčba bolesti. Kongresu se zúčastní lékaři i nelékaři a věříme, že program bude přitažlivý pro všechny. Bude sestávat z vyzvaných přednášek, panelových či pro-proti diskuzí i vybraných volných sdělení. Postery budou tradičně představovány v elektronické podobě a věříme, že to navýší příležitost k aktivní účasti. Opakovaně jste byli vybízeni, abyste se ke skladbě odborného programu vyjádřili. To, co na kongresu odezní bude tedy i odrazem vašich přání a doporučení. Také letos budeme po skončení kongresu zvědaví na odezvu účastníků a z vašich názorů či poznatků budou těžit organizátoři kongresů příštích.

Součástí kongresu bude tradičně výstava zdravotnické techniky, pomůcek a léčiv. Představitelé farmaceutického průmyslu, výrobců a dovozců zdravotnické techniky a pomůcek se na setkání s vámi těší. My jejich účast na kongresu vítáme, bez jejich významné pomoci by v současném ekonomickém i legislativním klimatu byl kongres mnohem skromnější. Registrační poplatky by jistě nemohly setrvat ve stávající výši. Navštivte proto výstavu, pohovořte s vystavovateli, nechte si jejich produkty předvést. Vystavovatelé také jistě využijí možnost k představení své nabídky formou firemních sympozií.

Kongres již tradičně slouží také k osobním kontaktům, neformálním debatám mimo odborný program, navázání nových přátelství i setkávání se starými známými a přáteli. Organizátoři jistě neopomenou společenskou stránku kongresu – v Praze se k tomu nabízí řada atraktivních možností. Takovou příležitost si nelze nechat ujít. Věřím, že se kongres vydaří a že si z Prahy všichni odvezete hezké vzpomínky a zajímavé odborné poznatky, které vaši praxi obohatí.

Srdečně vás zvu k účasti.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda výboru ČSARIM

 

Místo konání kongresu

Kongresové Centrum Praha


Adresa

5. května 1640/65, Nusle
140 00 Praha 4
Web: www.kcp.cz

stanice metra C – Vyšehrad
(dopravní spojení najdete na www.dpp.cz)
 

 

Důležitá data

 
Termín pro otevření formuláře pro abstrakta březen/duben 2018
Termín pro otevření formuláře pro registraci březen/duben 2018
Termín pro včasnou registraci 30. 6. 2018
Uzávěrka pro zaslání abstrakt 30. 6. 2018 31. 7. 2018
Informace o přijetí abstraktu 20. 8. 2018
Termín kongresu 3.–5. 10. 2018

 

Novinky

1. 8. 2018 Příjem abstraktů byl ukončen
10. 6. 2018 Registrujte se na kongres ČSARIM 2018 za včasný poplatek do 30 . 6. 2018
22. 3. 2018 Byly otevřeny formuláře pro vkládání abstraktů a příspěvků pro XXV. kongres ČSARIM 2018
21. 3. 2018 Vyberte si z nabídky ubytování, připravené speciálně pro účastníky XXV. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2018 (ČSARIM 2018) 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2018@guarant.cz

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.