zpět na úvodní stránku

Lékařská sekce /předběžný program k 11. 7. 2018/

 

Středa, 3. 10. 2018

  Klub A
09:00-10:30 Edukační lekce 1
Předsedající Vlasta Dostálová
09:00-09:15 Infuzní léčba během anestezie
  Vlasta Dostálová (Hradec Králové)
09:15-09:30 NOAC před anestezií
  Vladimír Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:30-09:45 RSI - existuje jediný správný postup?
  Petr Štourač (Brno)
09:45-10:00 Delirium po anestezii
  Jakub Kletečka (Plzeň)
10:00-10:15 Extubace po obtížné intubaci
  Tomas Henlin (Praha)
10:15-10.30 Anesteziolog a perioperační "bridging" antikoagulace
  Ivo Křikava (Brno)
   
  Klub E
09:00-10:30 Edukační lekce 2
Předsedající Jan Beneš
09:00-09:15 Antiarytmika v klinické praxi
  Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
09:15-09:30 Diagnostika a léčba klostridiové infekce
  Vendula Adámková (Praha)
09:30-09:45 Diagnostika a prevence hluboké žilní trombozy v intenzivní péči
  Jan Beneš (Ústí nad Labem)
09:45-10:00 Plicní embolie
  Martin Harazim (Plzeň)
10:00-10:15 Refrakterní septický šok
  Martin Balík (Praha)
10:15-10.30 Kardiogenní šok
  Hynek Říha (Praha)
   
  Klub H
09:00-10:30 Edukační lekce 3
Předsedající Tomáš Kotulák
09:00-09:15 Perioperační ischemie - jak postupovat v praxi
  Tomáš Kotulák (Praha)
09:15-09:30 Anestezie u akutního polytraumatu - hlavní zásady
  Kamil Vrbica (Brno)
09:30-09:45 Prognózování po KPR
  Ondřej Hrdý (Brno)
09:45-10:00 Pooperační analgezie když nechci podat opioidy
  Alena Mátlová (Ostrava)
10:00-10:15 EEG v anestezii
  Michal Horáček (Praha)
10:15-10:30 EKG - co hledat aktivně během "preanesthesia visit"?
  Josef Jakabčin (Ústí nad Labem)
   
  Klub D
09:00-10:30 WS 1: Ultrazvuk hrudníku a plic pro intenzivisty
Koordinátor Miroslav Durila
   
10:30-10:45 Přestávka
   
  sál Panorama
10:45-12:00 Zahájení kongresu
Předsedající  
  Czech Anesthesia Days
  Lemonova přednáška
  Ivan Herold (Mladá Boleslav)
  Osobnost oboru
  Tomáš Drábek (USA)
   
12:00-14:30 Přestávka na oběd / Sympozia
   
  sál Panorama
14:30-16:00 Porodnická anestezie a analgezie
Předsedající  
14:30-14:45 O čem se mluví v porodnické anestezii
  Petr Štourač (Brno)
14:45-15:00 Rodička s hypotenzí - co dělat?
  Jan Bláha (Praha)
15:00-15:15 Epidurální hematom v porodnictví - up  to date
  Jitka Mannová (Havlíčkův Brod)
15:15-15:30 Anesteziologická péče a poporodní adaptace novorozence
  Martina Kosinová (Brno)
   
  Klub A
14:30-16:00 Intenzivní medicína 1
Předsedající Pavel Dostál, Václav Zvoníček
14:30-14:50 Význam funkce bránice při odpojování a její hodnocení
  Filip Burša (Ostrava)
14:50-15:10 Analgosedace v intenzivní péči - novinky
  Branislav Stibor (Baden, Rakousko)
15:10-15:30 Umělá plicní ventilace po studii EOLIA
  Pavel Dostál (Hradec Králové)
15:30-15:50 Dyssynchronie - kosmetický problém nebo život ohrožující stav?
  Václav Zvoníček (Brno)
   
  Klub E
14:30-16:00 Anestezie 1
Předsedající Karel Cvachovec,  Vladimír Černý
14:30-14:45 The image of anesthesiologist
  Zev Goldik (Izrael)
14:45-15:00 Jaká je role paliativní medicíny v našem oboru?
  Kateřina Rusínová (Praha)
15:00-15:15 bude doplněno
  (Norsko)
15:15-15:30 Optimalní hloubka anestezie - reálný cíl nebo fikce?
  Radomír Čumlivski (Rakousko)
15:30-15:45 Opioid free anesthesia - why, when and and how
  Daniela Godoroja (Rumunsko)
   
  Klub H
14:30-16:00 Klinické případy 1
Předsedající Hynek Říha
14:30-14:45 Hypotermická zástava oběhu
  David Astapenko (Hradec Králové)
14:45-15:00 Hyperdynamický septický šok není kontraindikací ECMO
  Martin Balík (Praha)
15:00-15:15 Neočekávaná plicní katastrofa - ECMO - transplantace plic u osmnáctileté dívky
  Jaromír Vajter (Praha)
15:15-15:30 Akutní CNS toxicita kyslíku při hyperbarické oxygenoterapii (Paul Bertův jev)
  Jan Bilík (Ústí nad Labem)
15:30-15:45 Nemocná s hyperkalcémií a protilátkami proti tubulárním buňkám ledvin
  Lucie Blatecká (Brno)
15:45-16:00 Spontánní re-dabigatranizace po podání antidota
  Jaroslav Pažout (Praha)
   
  Klub D
14:30-16:00 WS 2: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie I
Koordinátor Michael Stern
   
16:00-16:30 Kávová přestávka
   
  sál Panorama
16:30-18:00 Vzdělávaní a "soft skills"
Předsedající Tomáš Vymazal
16:30-16:45 Vzdělávací program oboru - kam směrujeme?
  Tomáš Vymazal (Praha)
16:45-17:00 Jak postupovat když uděláme chybu v naší péči?
  Bohuslav Kuta (České Budějovice)
17:00-17:15 Simulační výuka - jak začít? Jsou centra podmínkou?
  Pavel Neumann (Ústí nad Labem)
17:15-17:30 Virtuální pacient v interaktivním vzdělávání porodnických anesteziologů
  Hana Harazim (Brno)
17:30-17:45 Zásady komunikace na operačním sále
  Radomír Čumlivski (Rakousko)
   
  Klub A
16:30-18:00 Perioperační medicína 1
Předsedající František Duška, Jan Beneš
16:30-16:45 Tekutinový "stewardship" a jeho implikace v praxi
  Jan Beneš
16:45-17:00 Infuzní terapie a glykolalyx
  David Astapenko
17:00-17:15 Chloridy a jejich význam
  František Duška
17:15-17:45 Syntetické koloidy v klinické medicíně - up to date 2018 PRO/CON diskuze
  Vladimír Šrámek X Karel Cvachovec
   
  Klub E
16:30-18:00 Regionální anestezie 1
Předsedající  
16:30-16:50 Ovlivňuje regionální anestézie klinický výsledek?
  MUDr. Jelínek (Brno)
16:50-17:10 Minimalistický přístup k regionální anestezii horní končetiny
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
17:10-17:30 Minimalistický přístup k regionální anestezii trupu
  David Doležal (Hradec Králové)
17:30-17:50 Minimalistický přístup k regionální anestezii dolní končetiny
  Luboš Beňo (Ústí nad Labem)
   
  Klub H
16:30-18:00 Anestezie 3 (připraveno ve spolupráci s Českou společností bezkrevní medicíny)
Předsedající Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková, Jan Bláha
16:30-16:50 Hemodiluce před anestezií
  Dagmar Seidlová (Brno)
16:50-17:10 Role předoperačního podávání TXA pro minimalizaci krevních ztrát
  Helena Ondrášková (Brno)
  Stanovisko ČSARIM k pacientům odmítající krevní transfuze - round table
  Jan Bláha, Dagmar Seidlová, Renata Černá Pařízková
   
  Klub D
16:30-18:00 WS 2: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie II
Koordinátor Michael Stern
   

 

Čtvrtek, 4. 10. 2018

  sál Panorama
08:30-10:00 Neuroanestezie a neurointenzivní péče
Předsedající Josef Škola
08:30-08:45 Anestezie a analgosedace pro intravaskulární intervence v cerebrovaskulárním programu
  Michal Frelich (Ostrava)
08:45-09:00 ICP - vice než jen číslo
  Josef Škola (Ústí nad Labem)
09:00-09:15 Karotická endarterektomie (CEA) - proč preferuji regionální anestezii
  Michal Horáček (Praha)
09:15-09:30 Karotická endarterektomie - proč preferuji celkovou anestezii
  Jan Sedlář (Zlín)
09:30-09:45 Co chce/čeká neurochirug od anesteziologa během CEA?
  Aleš Hejčl (Ústí nad Labem)
   
  Klub A
08:30-10:00 Urgentní medicína
Předsedající Roman Škulec, Anatolij Truhlář
08:30-08:50 Top 10 publikací 2018 "urgent/emergency medicine"
  Anatolij Truhlář (Hradec Králové)
08:50-09:10 Přednemocniční neodkladná péče o pacienta s kraniotraumatem - co lze a co nelze?
  Petr Vojtíšek (Ústí nad Labem)
09:10-09:30 Point-Of-Care ultrasonografie v urgentní medicíně - současný stav a budoucí perspektivy
  Lubomír Večeřa (Zlín)
09:30-09:50 Point-Of-Care laboratorní testování v přednemocniční neodkladné péči
  Roman Škulec (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
   
  Klub E
08:30-10:00 Bolest
Předsedající  
08:30-08:50 Nekončící příběh monitorování bolesti a hloubky celkové anestezie. Jak spolu souvisí?
  Jan Divák (Ostrava)
08:50-09:10 Kam jsme došli v použití kanabinoidů v České republice?
  Radovan Hřib (Brno)
09:10-09:30 Intraspinální aplikace kortikoidů – současný stav poznání
  Tomáš Gabrhelík (Zlín)
09:30-09:50 Realismus v použití opioidů v léčbě chronické bolesti je více než žádoucí
  Jan Kozák (Praha)
   
  Klub H
08:30-10:00 Historie oboru
Předsedající  
08:30-08:45 Prof. Antonín Ostrčil
  Olga Gimunová (Brno)
08:45-09:00 Od Pulmotoru ke K 200
  Jakub Vetešník (Olomouc)
09:00-09:15 Pozoruhodný život prof. A. Biera
  Alena Kurzová (Praha)
09:15-09:30 50 rokov od prvej transplantácie srdca v Československu
  Katarina Hasáková (Slovenko)
09:30-09:45 Historie BOL
  Ivan Čundrle (Brno)
09:45-10:00 Světový "Anaesthesia Day" má také historii
  Jarmila Drábková (Praha)
   
  Klub D
08:30-10:00 WS 2: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie III
Koordinátor Michael Stern
   
10:00-10:30 Kávová přestávka
   
  sál Panorama
10:30-12:00 Rok v přehledu
Předsedající  
10:30-10:50 Kardiologie up to date 2018
  Richard Rokyta (Plzeň)
10:50-11:10 Co anesteziolog nepředepisuje, ale jeho pacient užívá ...
  Lucie Hauschke (Ústí nad Labem)
11:10-11:30 Top 10 publikací 2018 "intensive care medicine"
  Jan Zatloukal (Plzeň)
11:30-12:00  Prezentace nejlepších originálních sdělení
   
  Klub A
10:30-12:00 Evropské diplomy
Předsedající Pavel Michálek
  EDAIC
  Pavel Michálek (zástupce ESA-TBD/Soták) (Praha)
  EDIC
  František Duška / Michal Pořízka (Praha)
  EDEC
  Martin Balík (Praha)
   
  Klub E
10:30-12:00 Anestezie v privátní praxi
Předsedající  
10:30-10:45 Volba technik anestezie v soukromé praxi
  Michal Otáhal (Praha)
10:45-11:00 Jak má vypadat analgosedace
  Martin Voldřich (Praha)
11:00-11:15 Právní aspekty soukromé anesteziologické praxe
  Ondřej Dostál (Praha)
11:15-11:30 Založení soukromé praxe
  Petr Kovaříček (Praha)
   
  Klub H
10:30-12:00 WS 3: Point-Of-Care ultrasonografie v intenzivní a urgentní medicíně pro nelékaře
Koordinátor Roman Škulec
   
  Klub D
10:30-12:00 WS 2: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie IV
Předsedající Michael Stern
   
12:00-14.30 Přestávka na oběd / Sympozia
   
  sál Panorama
14:30-16:00 Porodnická anestezie a analgezie 2
Předsedající  
14:30-14:50 Obezita v těhotenství a klinické implikace
  Dagmar Seidlová (Brno)
14:50-15:10 Horečka asociovaná s epidurální analgezií u porodu
  Jan Bláha (Praha)
15:10-15:30 Preeklampsie - up to date
  Pavlína Nosková (Praha)
15:30-15:50 Neobvyklé postupy - operace plodu in utero
  Ladislav Krofta (Praha)
   
  Klub A
14:30-16:00 Perioperační medicína 2
Předsedající David Doležal, Olga Klementová
14:30-14:50 Zástava oběhu během anestezie - v čem se liší náš postup od jiných zástav oběhu?
  Olga Klementová (Olomouc)
14:50-15:10 LMA a nitrohrudní výkony - změna paradigmatu?
  Petr Čáka (Hradec Králové)
15:10-15:30 Využití UZ u dětí
  David Doležal (Hradec Králové)
15:30-15:50 Národní systém anesteziologické péče
  Ladislav Dušek (Praha)
   
  Klub E
14:30-16:00 Klinické případy 2
Předsedající Islam Saleh Abdo
14:30-14:45 Subdurální aplikace anestetika
  Jiří Roškot (Praha)
14:45-15:00 Plegie po nekomplikovaném zavedení epidurálního katétru
  Simona Palásková (Praha)
15:00-15:15 Neobvyklý případ heparinem indukované trombocytopenie (HIT)
  Leona Říhová (Praha)
15:15-15:30 Tracheální ruptura u polytraumatu
  Tomáš Hanulík (Praha)
15:30-15:45 Anesteziologický postup u hemikorporektomie
  Daniel Hujo (Praha)
15:45-16:00 Akutní hypoxemické respirační selhání po extrakci centrálního žilního katetru
  Islam Saleh Abdo (Ústí nad Labem)
   
  Klub H
14:30-16:00 WS 4: Workshop transesofageální echokardiografie I
Koordinátor Martin Balík
   
  Klub D
14:30-16:00 WS 2: Simulace nejčastějších krizových situací  a nácvik jejich zvládnutí. Interaktivní satelitní simulační workshop Aesculap Akademie V
Koordinátor Michael Stern
   
16:00-16:30 Kávová  přestávka
   
  sál Panorama
16:30-18:00 Právní problematika v oboru
Předsedající Renata Černá Pařízková, Jolana Těšínová
  GDPR ve zdravotnictví
  Michal Koščík (Brno)
  V jakých oblastech denní praxe musíme být mimořádně ostražití? - 3 situace, na které si anesteziolog musí dát pozor
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Jolana Těšínová (Praha)
   
  Klub A
16:30-18:00 Anestezie 4 ( připraveno ve spolupráci se Sekcí mladých anesteziologů)
Předsedající Martina Klincová, T. Pařízek
  Úvod a představení Sekce mladých anesteziologů
  Martina Klincová (Brno)
  Pohled neatestovaného mladého anesteziologa
  Ondřej Jor (Ostrava)
  Pohled atestovaného mladého anesteziologa
  Eva Provazníková (Ústí nad Labem)
  Ph.D. studium, aneb bez pomoci to nejde
  Martina Kosinová (Brno)
   
  Klub E
16:30-18:00 Regionální anestezie 2
Předsedající  
  Co přinesla nová doporuční ASRA u pacientů s léky ovlivňujícími antikoagulaci?
  Dušan Mach (Nové Město na Moravě)
  Regionální anestézie v mamární onkochirurgii - je reálné očekávat vliv na dlouhodobý outcome?
  bude doplněno
  Regionální anestézie v jednodenní chirurgii
  Radomír Čumlivski (Rakousko)
  Erector spinae blok - nová analgetická blokáda trupu
  David Nalos (Ústí nad Labem)
   
  Klub H
16:30-18:00 WS 4: Workshop transesofageální echokardiografie II
Koordinátor Martin Balík
   
  Klub D
16:30-18:00 WS 5: Techniky zajištění dýchacích cest
Koordinátor Pavel Michálek
   
  sál Panorama
18:15-19:15 Anestezie v mimořádných podmínkách
Předsedající Pavel Ševčík, Dušan Mach
  Český anesteziolog v současné Sýrii
  Pavel Roleček (Ústí nad Labem)
  Anestezioložkou v Jižním Sudánu
  Karin Vavrečková (Německo)
  Na západní frontě klid - zkušenosti z humanitární mise během Bitvy o západní Mosul
  Eva Kušíková (Slovenská republika)
   
  Klub H
18:15-19:15 WS 4: Workshop transesofageální echokardiografie III
Koordinátor Martin Balík
   

 

Pátek, 5. 10. 2018

  sál Panorama
08:30-10:00 Perioperační medicína 3
Předsedající  
08:30-08:50 Anafylaktická reakce v anestezii - novinky
  Adriana Šrotová (Hradec Králové)
08:50-09:10 Top 10 publikací 2018 "anesthesiology"
  Miloš Chobola (Brno)
09:10-09:30 Ďábel je skryt v detailu - vše malé co s oblibou přehlížíme, ale ve finále může významně změnit klinický výsledek
  bude doplněno
09:30-09:50 Načasování operace - jak moc je důležité?
  Jan Beneš (Plzeň)
   
  Klub A
08:30-10:00 Intenzivní medicína 2
Předsedající Bronislav Stibor, Z. Turek
08:30-08:50 ECMO - up to date 2018
  Petr Ošťádal (Praha)
08:50-09:10 Cytosorb v perioperační medicíně
  Petr Pavlík (Brno)
09:10-09:30 Mimotělní eliminace CO2 - up to date 2018
  Bronislav Stibor (Rakousko)
09:30-09:50 Mechanické podpory srdce - up to date 2018
  Ivan Netuka (Praha)
   
  Klub H
08:30-10:00 WS 6: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu I
Koordinátor Zdeněk Turek
   
  Klub D
08:30-10:00 WS 7: Ultrasonografická navigace přístupu do cévního řečiště
Koordinátor Roman Škulec
   
10:00-10:30 Kávová přestávka
   
  sál Panorama
10:30-12:00 Speciální přednášky
Předsedající Štefan Trenkler, Radomír Čumlivski
10:30-10:50 bude doplněno
  Muhlfeit Jan (Praha)
10:50-11:10 Transplantace hlavy - co vše bychom museli zvažovat před anestezií?
  Renata Černá Pařízková (Hradec Králové), Eva Kieslichová (Praha)
11:10-11:30 Anestezie a sex
  Ladislav Hess (Praha)
11:30-11:50 Umělá inteligence a anestezie
  Štefan Trenkler (Slovensko)
   
  Klub H
10:30-12:00 WS 6: Transthorakální echokardiografie v základních projekcích včetně FATE a FAST protokolu II
Koordinátor Zdeněk Turek
   
  sál Panorama
12:00-12:30 Zakončení kongresu

 

 

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2018@guarant.cz

© 2017–2018 GUARANT International spol. s r. o.